piątek, 11 października 2013

Motywacja - co to takiego?

Zacznijmy od tego czym ta motywacja jest. Jak podaje Wikipedia, motywacją możemy nazwać "stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizycznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy".
Na chłopski rozum: wiemy czego chcemy, jesteśmy gotowi podjąć działanie, coś zrobić, alby przybliżyć Cię do osiągnięcia celu.

Wtedy wdrażamy tzw. proces motywacyjny. Ukierunkowuje on Twoje zachowanie na osiągnięcie określonych, istotnych dla Ciebie stanów rzeczy, kieruje wykonywanie pewnych czynności tak, by prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności, wówczas ten wynik nazywa się celem. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazwać zaś można przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu.
Co składa się na proces motywacyjny?
 1. wzbudzanie energii
 2. ukierunkowywanie wysiłku na cel
 3. selektywność uwagi w stosunku do bodźców - zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne
 4. zorganizowanie reakcji w zintegrowany wzorzec
 5. kontynuowanie czynności, dopóki warunki, które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie
 6. pobudzenie emocjonalne - uczucie dodatnie (w przypadku realizacji zamierzeń) lub ujemne (w przypadku niespełnienia)

Psycholog Janusz Reykowski uważa, że napięcie motywacyjne pojawia się, gdy podmiot dostrzeże stan rzeczy, który mógłby zredukować napięcie oraz gdy wytwarza się u niego przeświadczenie, że wartość gratyfikacji da się osiągnąć.
Wzrost motywacji może wynikać ze wzrostu, do pewnego poziomu, prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki w działaniu mającym na celu osiągnięcie wyniku. Motywacja będzie miała maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe. Poziom motywacji zależy też od wysiłku i ryzyka związanego z daną czynnością. Początkowy wzrost wysiłku i ryzyka zwiększa motywację jednostki, przy ich dalszym wzroście proces ten osiąga optymalny poziom, następnie malejąc aż do wartości ujemnych.


W następnej części poznasz rodzaje motywacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zostaw ślad po sobie. Bardzo chętnie odwiedzę i Ciebie :) Pozdrawiam.