piątek, 11 października 2013

Rodzaje motywacji

Wiemy już czym jest motywacja teraz czas by poznać jej rodzaje. Jak na Nas wpływa i skąd się bierze. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną.
Z motywacją wewnętrzną mamy do czynienia kiedy staramy się coś zrobić, by zaspokoić swoje potrzeby. 
W. Szewczuk (red.)  w "Słowniku psychologicznym" definiuje ją następująco:  "tendencja do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego treść. Cechą określającą motywację wewnętrzną jest ciekawość, czynnikami motywującymi są właściwości będące wynikiem wzajemnego porównywania bodźców docierających do jednostki aktualnie bądź zakodowanych w strukturach pamięciowych: wieloznaczność, niewyraźność, nowość, złożoność, dziwność, niezgodność".

Motywację zewnętrzną spotykamy gdy wzbudzamy potrzeby przez stosowanie kar czy nagród, informujemy o możliwościach zawartych w różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi możliwościami.
W. Szewczuk (red.) w "Słowniku psychologicznym" pisze: "tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą (uzyskanie nagrody lub innej uchwytnej korzyści), związana z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie jest zależna od jednostki"

Motywacja negatywna, zwana ujemną, to mechanizm oparty na różnego rodzaju karach, związany z zachowaniem typu „dążenie od”, który opiera się na unikaniu. Im bliższa jest kara, tym bardziej widoczny jest unik. Powoduje ona u pracownika lęk przed utratą m.in. stanowiska, wysokości dotychczasowej pensji bądź nawet pracy, a tym samym mobilizuje do efektywniejszych działań, głównie w celu uniknięcia kary.
Motywacja pozytywna, zwana dodatnią, oparta jest na dodatnich wzmocnieniach. Związana z zachowaniem „dążenia do”, które jest tym silniejsze im bliższa jest droga do zapowiedzianej nagrody. Motywacja pozytywna ma umożliwić człowiekowi osiągnięcie lepszego niż dotychczas poziomu zaspokojenia potrzeb.

http://businessrelations.pl
Źródło: W. Szewczuk (red.) Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, Wiedza Powszechna

W kolejnej części opowiem Ci jak zwiększyć motywację.

A Ciebie co motywuje? 

1 komentarz:

Zostaw ślad po sobie. Bardzo chętnie odwiedzę i Ciebie :) Pozdrawiam.