sobota, 2 listopada 2013

Jaki masz temperament?

Czym jest temperament? Jaki jest Twój? Czy jeśli go poznasz, wiele rzeczy wtedy łatwiej zrozumiesz?
Mam dla Ciebie dwie definicje. Pierwsza wg polskiego psychologa J.J. Strelau'a:

podstawowe, względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy te występują już we wczesnym dzieciństwie i są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowanym przez wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się) oraz niektórych czynników środowiskowych. (Regulacyjna teoria temperamentu Strelau)
Druga wg amerykańskich psychologów A.H.Buss'a oraz R.Plomin'a:
zespół dziedziczonych cech osobowości, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już w pierwszym roku życia człowieka. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. (Buss i Plomin)
Ci dwaj amerykańscy psycholodzy wg powyższej definicji uważają, że naturalne zachowanie dzieci już wskazuje nam jeden z temperamentów. Sfera intelektualna nie jest tu brana pod uwagę. Wyodrębnili trzy zasadnicze cechy określające strukturę temperamentu: 
     - emocjonalność (Emotionality), 
     - aktywność (Activity)
     - towarzyskość (Sociability),
Początkowo za cechę temperamentalną uznana została również impulsywność (Impulsivity), jednak wyniki analizy czynnikowej wskazały na konieczność uznania jej za cechę niejednorodną, ponadto nie udało się jednoznacznie ustalić jej wskaźników odziedziczalności.
Badaniami temperamentu zajmowali się m.in. Hipokrates, Iwan Pawłow, Jan Strelau, Hans Eysenck, Arnold Buss, Robert Plomin, Ernst Kretschmer, William Sheldon. 

Już Hipokrates zajmował się typologią temperamentów
Kombinacje właściwości UN
Hipokrates przyporządkował typy temperamentów sokom jakie znajdują się w ludzkim ciele. Uważał, że zaburzenie równowagi między nimi miało być przyczyną choroby (patologia humoralna). Przewaga jednego z tych elementów miała również być przyczyną określonego typu temperamentu. Jego naukę o temperamentach kontynuował Galen. Oto typy:
   - choleryczny – (chole – żółć) porywczy, niewyrozumiały, energiczny, urodzony przywódca, człowiek czynu 
  - sangwiniczny – (sanquis – krew) wesoły, pogodny, towarzyski, gadatliwy, niezorganizowany, zapominalski
    - flegmatyczny – (phlegma – flegma) powolny, zrównoważony, dowcipny, pogodny, obserwator 
   - melancholiczny – (melas chole – czarna żółć) perfekcjonista, uczuciowy, wrażliwy, wierny przyjaciel, podatny na depresje

Źródło: www.wikipedia.pl

A jaki jest Twój temperament? Zapraszam do wypełnienia w tym celu kwestionariusza temperamentu.I co Ci wyszło? :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zostaw ślad po sobie. Bardzo chętnie odwiedzę i Ciebie :) Pozdrawiam.